Ons verhaal

Aan het einde van de 19de eeuw introduceerde Jacob van Waning, de grondlegger van het latere familiebedrijf ‘Aannemingmaatschappij Van Waning’, de rioleringsbuis. Een uitvinding in een tijd waarin sanitaire voorzieningen slecht waren en in de gemeenten in Nederland cholera heerste. Toen Prinses Wilhelmina rond die tijd  haar intrek zou nemen in Paleis Het Loo, onderscheidde Van Waning zich met het idee om daar een rioleringsstelsel aan te leggen. De eerste plek in Nederland. Van Waning werd de opdracht gegund en voerde die uit tot volle tevredenheid. Koningin Moeder Emma was gelukkig dat haar familie en haar dochter konden opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. “Ik kan het niet doen”, sprak ze, “maar als Wilhelmina de troon heeft bestegen, zal zij uw bedrijf het predikaat ‘koninklijk’ geven”. En zo geschiedde. Het was 1903.

Uw partner in Bouwkundige Brandveiligheid

Van Waning ondersteunt, adviseert en begeleidt als het gaat om de bouwkundige brandveiligheid van uw pand. Van inventarisatie tot en met realisatie staat ons speciaal opgeleid personeel voor u klaar en werken we in de inventarisatiefase nauw samen met betrokken instanties. Omdat bij Van Waning kwaliteit en veiligheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wij maken daarom bijvoorbeeld uitsluitend gebruik van gecertificeerde materialen waarmee de veiligheid van gebruikers, bewoners en omgeving verhoogd wordt. En we voeren alle werkzaamheden zelf uit om uw veiligheid te garanderen. Zo weet u zeker dat uw pand voldoet aan de wettelijk vastgestelde eisen. Van Waning Bouwkundige Brandveiligheid: uw partner in brandveiligheid van het begin tot eind.

KWALITEIT, MILIEU EN VEILIGHEID

Kwaliteit

Kwaliteit is bij Van Waning een serieus begrip. Wij stellen een hoge kwaliteitsnorm aan het eindproduct en stellen de kwaliteitseisen van de opdrachtgever voorop. Om een uniforme kwaliteitsnorm te hanteren maakt Van Waning gebruik van een eigen kwaliteitshandboek. Hierin zijn alle procedures en gebruikte documenten vastgelegd. Ons kwaliteitssysteem is goedgekeurd door KIWA.

Milieu

Buiten het feit Van Waning gecertificeerd werkt aan de kwaliteitsnormen houden wij rekening met het milieu. Ons afval wordt zoveel mogelijk gescheiden (bij de bron of bij een gecertificeerde afvalverwerker). Daarnaast worden projecten efficiënt gepland, zodat er minder ritten noodzakelijk zijn. Ons personeel rijdt in zuinige auto’s.

Veiligheid

Het veiligheidsbeleid heeft binnen Van Waning dezelfde hoge prioriteit als die voor kwaliteit en milieu. Volgens ons zijn deze drie peilers dan ook onlosmakelijk verbonden. Het veiligheidsbeleid binnen Van Waning is gebaseerd op het Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om een veilige werkomgeving te creëren.