Brandpreventie

Brandpreventie krijgt terecht steeds meer aandacht. Het waarborgt de veiligheid van personeel en bezoekers, het voorkomt schade aan bedrijfspand, interieur, kantoor- en productiemiddelen. Brandweer en de verzekeringsmaatschappijen eisen daarnaast dat brandveiligheid op orde is.

Hoe werken we?

Brandveiligheid

Van Waning heeft een uitgebreid brandveiligheidsprogramma. Na een aanvraag van de opdrachtgever voor het brandveilig maken van een pand, bekijken we de locatie. De bestaande brandindeling (ofwel compartimentering) houden we tegen het licht en we inventariseren met behulp van fotorapportage welke voorzieningen er nodig zijn om te voldoen aan de huidige normen.

Digitale omgeving

De werkzaamheden die we uitvoeren, volgt u direct in uw digitale omgeving. Ze worden gerapporteerd, inclusief beeldmateriaal van voor en na het werk. Op deze manier bent u altijd op de hoogte van de brandveiligheid in uw gebouw en heeft u altijd bewijsstukken om te overhandigen bij controle door brandweer en verzekeringsmaatschappij. Het brandveilig maken van uw pand, borgen we graag door middel van ons Beheerplan Brandveiligheid. Met dit meerjarenplan werken we samen met de opdrachtgever aan een constante brandveiligheid. Ook na bijvoorbeeld een verbouwing of renovatie.

Care & Cure aanpak

Brandveiligheid past het onze care & cure aanpak. Veiligheid vinden we belangrijk. Vaak werken we in gebouwen waar mensen aanwezig zijn, niet zelden in een ziekenhuis, of verzorgingshuis. Verbouwingen en brandveiligheid vragen daar om een andere aanpak. Een aanpak, die wij ons eigen hebben gemaakt. Het is wat ons onderscheidt.  We hechten waarde aan die combinatie van aannemingsbedrijf en brandveiligheidsspecialist.